เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.สะเดียง ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

ตำบลสะเดียง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
67000

โทรศัพท์ 056-721165
โทรสาร 056-721165

0.02s. 0.50MB