เมนูหลัก

กิจการสภา - รายงานการประชุม

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 25633917 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 25623717 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 25623917 ส.ค. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง3917 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 25623517 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 25624217 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 25623617 ส.ค. 63
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 25623717 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB