เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แชร์

ระหว่างวันที่ 1-28 พฤษภาคม 2563 เจ้าพนักงานสำรวจ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามและตรวจสอบสภาพความเป็นจริงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือดำเนินกิจการต่างๆในพื้นที่ตำบลสะเดียง เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและแจ้งให้ผู้ประชาชนทราบ โดยให้แล้วเสร็จทันการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลสะเดียงเป็นอย่างดี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

สำหรับประชาชนและผู้ประกอบการท่านใดที่ยังไม่ได้เเจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้รีบแจ้งมายังเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุด 

!! เอกสารที่ประกอบการแจ้ง ‼️

1. เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 สค.1
2. สำเนาบัตร ปปช และสำเนาทะเบียนบ้าน
3. แจ้งขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง และจำนวนปีที่ก่อสร้าง

สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ :งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ อบต.สะเดียง
หรือ ไลน์ id :sd-taxlocal
โทร 097-078-2710 หรือ 056-721165 ต่อ 13


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.02s. 0.50MB