เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายประทิน นาคสำราญ

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง

  • รองนายก

  • รองนายก

  • เลขานุการนายก0.02s. 0.50MB