เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 126
หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ226
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล230
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา124
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง2028
มาตรฐานทั่วไปของพนักงานจ้าง625
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง535
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล133
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563139
แผนดำเนินงานประจำปี 2563338
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562135
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง154

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB