เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ หน้ากรมทหารม้าที่3 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง5329 ก.ค. 63
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.พัน 18 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง4829 ก.ค. 63
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านคลองศาลา (ช่วงบางคันนา) หมู่ที่ 13 ต.สะเดียง 5429 ก.ค. 63
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายทางซอยกลางทุ่งเชื่อมต่อปานแดง หมู่ที่ 7 ต.สะเดียง 4529 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน มิถุนายน 25636124 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน พฤษภาคม 25633424 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน เมษายน 25633624 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน มีนาคม 25633224 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 25633324 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน มกราคม 25633124 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน ธันวาคม 25623124 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน 25623624 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน ตุลาคม 25623324 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 2)4124 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส ที่ 1)3724 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB