เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสนามกีฬาเอนกประสงค์ หน้ากรมทหารม้าที่3 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง12129 ก.ค. 63
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ม.พัน 18 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเดียง10829 ก.ค. 63
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บ้านคลองศาลา (ช่วงบางคันนา) หมู่ที่ 13 ต.สะเดียง 10629 ก.ค. 63
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายทางซอยกลางทุ่งเชื่อมต่อปานแดง หมู่ที่ 7 ต.สะเดียง 10729 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB