เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน มกราคม 2564251 ก.พ. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2563335 ม.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน 2563321 ธ.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2563412 พ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน กันยายน 25635330 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน สิงหาคม 25635631 ส.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 25635631 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน มิถุนายน 256311924 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน พฤษภาคม 25638424 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน เมษายน 25639124 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน มีนาคม 25638024 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 25638624 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน มกราคม 25637624 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน ธันวาคม 25628524 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน 25628324 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือน ตุลาคม 25628024 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB